ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Οι σύγχρονες ανάγκες διαφήμισης καλούν στον εντοπισμό νέων και μεγαλυτέρων επιφανειών προβολής. Τροχοπέδη της μεγάλης διαφημιστικής επιφάνειας, αποτελεί ο αδύνατος εντοπισμός ελεύθερων σημείων στις σύγχρονες πυκνοκατοικημένες πόλεις. Επίσης η εφαρμογή επιγράφων καθιστάτε αδύνατη σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και σε μικρά συνοικιακά στενά.

Η λύση δίνεται με τη επένδυση κτηρίων με σύγχρονα υλικά ψηφιακής εκτύπωσης οπoυ η διάσταση μπορεί να καλύψει ένα πολυόροφο κτήριο. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ Μ.ΕΠΕ με σύγχρονα πολυμερικά υλικά και μελάνια, υδροδιαλυτά φιλικά προς το περιβάλλον, αναλαμβάνει κάθε εξωτερική ή εσωτερική εφαρμογή οπτικής επικοινωνίας.